Παθοπρακτική αντιμετώπισης

του

αναγκαστικού εμβολιασμού της ΙΑΤΡΟΔΙΚΤATΟΡΙΑΣ

Εν γένει ισχύει ότι δεν υποχρεούται κανείς να υπακούσει στις κλήσεις για εμβολιασμό.

Η άρνηση να συμμετέχει κανείς σ αυτόν επιβάλλεται ήδη λόγω του ότι δια της συμμετοχής στον εμβολιασμό θα γίνει κανείς συμμέτοχος στα εγκλήματα των ιατρών (βλ. μήνυση - καταγγελία).

Εντούτοις, εάν κάποιος δέχεται παρενοχλήσεις για να εμβολιαστεί, π.χ. στο χώρο εργασίας, τότε να φέρει τον ιατρό σε αντιπαράθεση με την εξής δήλωση και να απαιτεί από αυτόν να την υπογράψει.

Σε μερικές χώρες οι ιατροί ζητούν από τον κόσμο να δώσουν τη γραπτή τους συγκατάθεση στον εμβολιασμό (υπεύθυνη δήλωση) δια της οποίας καλούνται να απαλλάξουν τον ιατρό από κάθε ευθύνη για τις αναμενόμενες βλαπτικές παρενέργειες των εμβολίων. Να ανατρέψετε την κατάσταση υπέρ των εαυτών σας: να φέρετε τον ιατρό σε αντιπαράθεση με τις νομικές συνέπειες και του ποινικού και του αστικού δικαίου!

Δήλωση άρνησης του εμβολιασμού

Με την παρούσα αρνούμαι να εμβολιαστώ. Η βούληση μου αποτελεί δικαίωμα ύψιστης προτεραιότητας. Η άρνηση μου είναι νομικά δεσμευτική για τον ιατρό.

Σύμφωνα με τις Διακηρύξεις του Τόκυο και της Λισσαβόνας της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης απαγορεύεται παγκοσμίως σε όλους τους ιατρούς να ενεργούν κατά της βούλησης του ασθενούς. Σε κανέναν ιατρό δεν επιτρέπεται να εξαναγκάσει τον ασθενή να αποδέχεται ιατρικές αγωγές όπως, στην προκειμένη περίπτωση, τον εμβολιασμό. Οι ιατρικοί κανόνες αυτοί επέχουν θέση νόμου και είναι δεσμευτικοί για κάθε ιατρό. Νομικές διαταγές οι οποίες αντιβαίνουν στις διακηρύξεις αυτές δεν πρέπει να ληφθούν υπ όψιν από κανέναν ιατρό.

Κάθε εμβολιασμός που διεξάγεται παρά τη θέληση μου στοιχειοθετεί την αξιόποινη πράξη της πρόκλησης επικίνδυνης ή σοβαρής σωματικής βλάβης έως και της προμελετημένες και με ύπουλο, δόλιο τρόπο διαπραγμένης απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ακόμα και η προσπάθεια που επιχειρείται, δια της απειλής, για να παρέχω τη συγκατάθεση μου στον εμβολιασμό συνιστά αξιόποινη πράξη και τιμωρείται ως παράνομη βία.

Ήδη από τώρα είναι πασίγνωστος ότι το εμβόλιο που πρόκειται να εφαρμοσθεί εμπεριέχει τοξικές ουσίες για το νευρικό και το μεταβολικό σύστημα. Είναι δεδομένο ότι θα προκληθούν σοβαρότατες σωματικές βλάβες όπως πονοκέφαλο, ίλιγγοι, διαταραχές της αυτοσυγκέντρωσης, απώλεια δοντιών, διάρροια, έλκη στο στομάχι και στο λεπτό έντερο, διαταραχές της όρασης και της ακοής, διαταραχές της ομιλίας και ασταθές βάδισμα, συμπτώματα παράλυσης που εκδηλώνονται στα πόδια και εξαπλώνονται σε ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένης και της θανατηφόρας αναπνευστικής παράλυσης, καρκίνο, βλάβες στο ήπαρ και τα νεφρά, Αλτσχαϊμερ και Πάρκινσον, αυτισμό στα παιδιά. Αυτές οι βλάβες είναι τεκμηριωμένες και γνωστές στους ιατρούς.

Αποκρύπτεται σκόπιμος ένας μεγάλος αριθμός άλλων συστατικών ουσιών. Κατά συνέπεια πρέπει να αναμένονται και περαιτέρω περιπλοκές επικίνδυνες για τη ζωή, όπως π.χ. εκείνες που προκαλούνται εξ αιτίας των μη προβλέψιμων αλλεργικών αντιδράσεων μέχρι και του θανάτου από αλλεργικού σοκ.

Υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου πρόκειται για την πρόκληση σοβαρής και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, και για μια προμελετημένη και δόλια απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υπό το πρίσμα του αστικού δικαίου ισχύει ότι ο ιατρός ευθύνεται απεριόριστα σε αποζημίωση για όλες τις σωματικές βλάβες που θα υποστώ εξ αιτίας του εμβολιασμού.

Εν πλήρη γνώση αυτής της πραγματικής κατάστασης,

σε ανταπόκριση δε της θέσης του εγγυητή που ο ίδιος κατέχει (θεσπισμένη υποχρέωση και ευθύνη του ιατρού να προστατέψει τον ασθενή με κάθε τρόπο),

και προς αποφυγήν μιας μήνυσης κατά του ιδίου σε αντίθετη περίπτωση

ο υπογράφων ιατρός δηλώνει ότι δεν θα προβεί στη χορήγηση εμβολιασμού παρά της θέλησης μου.

Ο ιατρός θα εναντιωθεί επίσης σε όλες τις προσπάθειες, π.χ. διοικητικής φύσεως, που εξασκούνται εναντίον μου για να εξαναγκαστώ να δώσω τη συγκατάθεση μου. Οι προαναφερόμενες διακηρύξεις της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης απαιτούν από τον ιατρό να δραστηριοποιείται και για το σκοπό αυτό.

Υπογραφή του ιατρού, ονοματεπώνυμο του ιατρού, τόπος και ημερομηνία

για τη δήλωση σε μορφή PDF να πατήστε εδώ

Εάν ο ιατρός θα υπογράψει, καταφέρατε να επιβάλλεται τη θέληση σας κατά του ιατρού και ο εμβολιασμός δεν θα διεξαχθεί.

Εάν ο ιατρός δεν θα υπογράψει, να σημειώστε κάτω από τη παραπάνω δήλωση το ονοματεπώνυμο του ιατρού, καθώς και τόπο και ημερομηνία, και να προσθέσετε: ο / η ιατρός (ονοματεπώνυμο του ιατρού) αρνείται την υπογραφή. Και με αυτόν τον τρόπο η άρνηση σας του εμβολιασμού τεκμηριώνεται και ο εμβολιασμός δεν θα διεξαχθεί.

Κατά τα άλλα ισχύει και εδώ: να βρίσκεται πάντα πλάι σας ένα άτομο συμπαράστασης εξουσιοδοτημένο από σας! (μπορεί να συμπαρασταθούν και περισσότερα από ένα άτομο).

Ακολουθεί το κείμενο εξουσιοδότησης του συμπαραστάτη / συνήγορο, το οποίο λαμβάνει υπ όψιν όλα τα ενδεχόμενα:

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο / η υπογράφων, ........................................................................., γεννημένος/η στις ...................,

βρισκόμενος / βρισκόμενη αυτήν τη στιγμή υπό κράτηση στο νοσοκομείο ή σε άλλο ίδρυμα,

ορίζω δια της παρούσας εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις σχετικές διαταγές του νόμου

συμπαραστάτη / συνήγορο μου

τον / την κ. ............

(διεύθυνση) ..........

Ο / η συμπαραστάτης / συνήγορος μου δικαιούται να υπερασπίζει τα συμφέροντα μου και να με αντιπροσωπεύσει σε όλες τις υποθέσεις που συσχετίζονται με την τωρινή κράτηση μου.

Ο / η συμπαραστάτης / συνήγορος μου δικαιούται, σε περίπτωση αναγκαστικής ιατρικής αγωγής, να ερευνήσει και να διασαφηνίσει όλες τις πραγματικές καταστάσεις και όλα τα περιστατικά, και συγκεκριμένως εις την κρίση του να υποβάλλει μήνυση κατά των υπεύθυνων ιατρών για όλους τους νομικούς λόγους.

Απαλλάσσω δια της παρούσας όλα τα τρίτα πρόσωπα από τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση του απορρήτου προς το συμπαραστάτη / συνήγορο μου. Ο / η συμπαραστάτης / συνήγορος μου δικαιούται να γνωρίσει όλους τους φακέλους και όλα τα έγραφα που με αφορούν και να παραλάβει φωτοαντίγραφα επί αυτών.

Ο / η συμπαραστάτης / συνήγορος μου πρέπει να ενημερώνεται λεπτομερώς για όλα τα ιατρικά θέματα και τις ιατρικές αγωγές που αφορούν το άτομο μου, ειδικότερα σε σχέση με τις ουσίες που μου έχουν χορηγηθεί (ποσότητα, τρόπος επίδρασης, εμπορική ονομασία, ονομασία της δραστικής ουσίας και των συστατικών, κλπ.).

Το παρόν πληρεξούσιο συμπεριλαμβάνει και το δικαίωμα να με αντιπροσωπεύσει στις περιπτώσεις απειλής διορισμού μόνιμης κηδεμονίας ή επιτροπείας για το άτομο μου, καθώς επίσης και σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν τα περί του οίκου μου και της περιουσίας μου.

Ο / η συμπαραστάτης / συνήγορος μου δικαιούται να κινήσει όλα τα αναγκαία νομικά μέσα ή να κινηθεί δια της δικαστικής οδούς ενώπιων των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, και, αν χρειαστεί, να διορίσει δικηγόρους για λογαριασμό μου.

Ο / η συμπαραστάτης / συνήγορος μου πρέπει να πληροφορείται άμεσα για όλα τα μέτρα που αφορούν το άτομο μου (επικοινωνώντας στη παραπάνω διεύθυνση του συμπαραστάτη / συνηγόρου μου).

Παράρτημα:

Στην περίπτωση του θάνατο μου, το πτώμα μου πρέπει να αχρηστευτεί αμέσως ή το γρηγορότερο δυνατόν*, ώστε να είναι ακατάλληλο για κάθε είδους ιατρικής χρήσης. Να μη πραγματοποιηθεί καμία αυτοψία, καμία λήψη οργάνων και όλα τα σχετικά, και ενδεχομένως να ασκηθεί ποινική δίωξη. Το ίδιο ισχύει και για κάθε ιατρική αγωγή συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους ιατρικών παρεμβάσεων, και τούτο εξ αρχής.

Ημερομηνία ..........................

Υπογραφή.................................................................................(Έχει κατατεθεί ένα αντίγραφο)

* Αποτέφρωση: Ναι / Όχι
(Να διαγραφτεί ο, τι δεν ισχύει)

Πληρεξούσιο σε μορφή PDF


Πώς να χρησιμοποιείτε το πληρεξούσιο συμπαράστασης
(συμπαραστάτης σε θέματα αρρώστιας)

Αναγκαστική εισαγωγή σε νοσοκομείο, αναγκαστική θεραπεία υπάρχουν? Κάθε θεραπεία είναι αναγκαστική θεραπεία. Η ψυχιατρική αποτελεί μόνο στα ελάχιστα ένα μέρος του συνόλου. Καμία αρρώστια δεν ζητάει θεραπεία και ιατρική αγωγή, αλλά ζητάει τη νέα-επανάσταση δυνάμει της αρρώστιας.

Να επιβεβαιωθείτε εγκαίρως ότι θα βρίσκεται πλάι σας ένας συμπαραστάτης σε θέματα αρρώστιας (και το άτομο αυτό να είναι κάποιος, τον οποίο επιλέξατε εσείς και τον οποίο θα έχετε προετοιμάζει για το συγκεκριμένο σκοπό αυτό! Αλλά να μην είναι δικηγόρος, ή κάποιος από μας, και καθόλου ιατρός ή φοιτητής ιατρικής να μην είναι, εν ολίγοις, ένας ειδικός. Διότι ο κηδεμόνας, ο επίτροπος, ο επιμελητής κλπ. ακολουθούν κατά πόδας. Επομένως: Προσοχή! Μετράει μόνο αυτό που θα κάνετε εσείς ο ίδιος στην υπόθεση της απελευθέρωσης).

Ο αριθμός εκείνων που ενεργούν ανάλογα σε όλο τον κόσμο είναι ήδη μεγάλος. Οι καιροί των συζητήσεων ανήκουν στο παρελθόν.

Το κατώτερο επίπεδο επίθεσης κατά της αναγκαστικής θεραπείας για τον καθένα είναι το επίπεδο των δικαστηρίων.

Μήνυση καταγγελία για όλους τους πραγματικούς και νομικούς λόγους σε κάθε περίπτωση κατάχρησης είναι το ελάχιστον. Η διατύπωση: για όλους τους νομικούς λόγους είναι επαρκή. Περισσότερη νομική επιχειρηματολογία (που παραπέμπει σε άρθρα του Ποινικού Κώδικα) δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για καμία καταγγελία. Ποιος και ο λόγος να απαλλάξουμε τον εισαγγελέα από αυτόν τον κόπο?

Ο / η συμπαραστάτης / συνήγορος (μπορεί να είναι και περισσότερα από ένα άτομο, συγχρόνως ή σε εναλλαγή) πρέπει να ελέγξει και το δικαιοδοτικό σύστημα, ακόμα και πέρα από την περίπτωση του iustitium (κατάσταση εξαίρεσης). Όλα τα υπόλοιπα, όπως π.χ. η λεγόμενη ψυχιατρική διαθήκη (Αναπαύσου εν ειρήνη!), δεν είναι, στην πραγματικότητα, τίποτα άλλο από συνεργασία, υποκρισία και προδοσία.

Επομένως: Υπέρ της αρρώστιας είναι η αρχή. Ο πόλεμος στους ιατρούς είναι το κύριο  σημείο στρατηγικής, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να τεθεί ποτέ τέλος στην καταπίεση, ούτε να υπάρξει η αρχή της απελευθέρωσης σε κανένα απελευθερωτικό κίνημα, ούτε ακόμη να πραγματωθεί ουτοπία στην αρρώστια (Utopathie), δηλαδή πραγμάτωση του ανθρώπινου είδους. Αυτή είναι η δική μας θεωρία περί επανάστασης. Και η πράξη, η πάθο-πρακτική (Pathopraktik); Εμείς είμαστε όλοι συνδεδεμένοι στενότατα μεταξύ μας εδώ και πολύ καιρό, τουλάχιστον τόσο στενά όσο η αρρώστια είναι συνδεδεμένη με τον καθένα από μας. Αυτή είναι η πιο ισχυρή συνδετική δύναμη. Όποιος επιχειρήσει τον χωρισμό θα καταλάβει.

 

PF/SPK(H), 28.10.2009