Iatro-Imperializmu

….Być na wysokości czasu oznacza dzisiaj coś innego.Największy przemysł to nie produkujący broń, komputery czy statki kosmiczne.Największy przemysł dzisiejszych czasów ,to ten, który twierdzi produkować zdrowie ,to znaczy coś co nie egzystowało i nigdy egzystować nie będzie,chyba że jest produktem iluzji z której rośnie nazismus ze wszystkimi swoimi przeszłościowymi i przyszłościowymi rodzajami gry.Istota-zdrowia.(HEILwesen).
System kapitalistyczny ciągnie największe zyski z tego właśnie super rodzaju przemysłu i w krótce nadejdzie dzień w którym jedna połowa społeczeństwa zachodniego świata będzie zatrudniona w klinikach, podczas gdy druga innaczej jako pacjęci- lekarzy przez nich wykorzystywana będzie.System rotacyjny.Dla żartu? Tylko dla poszczególnych wodzów(na wole niebios) albo gwiezdnych władców.
Dla czytelnika nasuwa się wniosek,że antagonizmu klasowego nie należy w żadnym wypadku traktować za skamieniałość marxsistowską. W prawdzie Hegel, sławny poprzednik Marksa oczekiwał samoistnego zniknięcia antagonizmu klasowego w skutek kolonizacji wprowadzonej przez dziewiętnastowieczną burżuazję. Jednak antagonizm klasowy powrócił już dawno ,nie do fabryk rządzonych przez związki zawodowe i dyrektorów , lecz do szpitali rządzących przez lekarzy podbijających i wykorzystujących pacjętów.Lekarzy mniemających produkować w swoich fabrykach iluzję prawdziwego zdrowia. Przy tym lekarze nie zwracają uwagi na działalność związków i aktywność partyzancką Guerilli,które już dawno działają.
To samo dotyczy też wyrażenia imperializmu. W między czasie możemy zapomnieć geograficzny podział ,z którym związane jest wyrażenie imperializmu w książkach Marxa i Lenina . Weż mapę medyczną i zobacz twój mózg skolonizowany i opanowany przez nazwy (i do tego należące metody medyczne) jak Parkinson, Alzheimer, Bleuer itd. Twój żołądek od Billrota, twoja szyja i tarczyca od Basedowa,twoje mięśnie i twoje (może tak zwane chisteryczne ) zachowanie od Charcota i Freuda i połącz to z imperjalistycznym opisem marksistów, wtedy kiedy daleko jeszcze byli od tak zwanego wolnego rynku.Dzisiejszy imperjalizm to ten, w ktyórym główną rolę gra handel organami. .W dawniejszych czasach istniały mapy astrologiczne w których władca twojego mózgu nosił nazwę księżyca albo raka wódz twoich mięśni Marsa itp.
W przyszłości natomiast powstaną grupy utworzone przez określone siły choroby ,które rozwiną rzeczywistą niepodzielną całość ( In-dividuation, MFE/multi-fokaler Expansionismus).To właśnie oznacza być lub pozostawać na wysokości czasu.Z choroby stworzyć broń to pierwszy rzut oka na nowo nadchodzącą , przez nas samych utworzoną przyszłość, wolną od nazwisk, władców ,fabryk zdrowia itd. My nazywamy ją utopatją.

Zachód zmarł, bo choroba pozostanie czerwona.
Let’s go west, gold’ illness dawns best


(taken from SPK - Turn Illness into a Weapon, preface by Huber PF/SPK(H), 1993, see KRRIM - publisher for illness)
(Du préface de la édition francaise de: SPK - Faire de la Maladie une Arme, préface par Huber PF/SPK(H), 1995)
 

Proposal for a text for international use concerning SPK. Overview.